Skip to main content

What the F**K is Social Media

Все повече напоследък се убеждавам в силата на Twitter и най-вече интересните линкове, на които попадам там. Почти всекидневно ставам последовател или бивам следван от някого в тази мрежа, без да имам и представа от човека, който седи отсреща. В част от случаите, последователите ми са чиста проба Спамъри. Tази сутрин бях уведомен, че съм “следен” от Daily Marketing Tips – бях сигурен, че е един от онези предлагащи услуги “маркетъри”, но останах приятно разочарован. Шевчето взе, че се оказа няквата клечка в AT & T, а tweet-овете му определено заслуават внимание.
Линк по линк, клик след клик, стигнах до тази презентазия, която искам да споделя.

Вижте още презентации от Marta Kagan