Crossword


1. Част от Новия завет
2. Музикален уред
3. Хълм?
4. Планина в Азия
5. Африканско животно
6. Град в България
7. Класическа наука
8. Марка ел. автомобили
9. Село в Софийско
10. Злодей милиардер
11. Десерт
12. Дърво
13. Уред за декориране на дърво
14. Дълголетна тица
15. Портфейл